AJA HDMI to SDI with ROI

$995.00

AJA ROI-HDMI-R0 HDMI to SDI with ROI

Description

AJA HDMI to SDI with Region of Interest scaling and HDMI loop through